Skip to content

Regiment huzaren van Sytzama (1)

DOOR HET JUISTE TE DOEN,VREEST GIJ NIEMAND

Het Regiment Huzaren van Sytzama wordt aangemerkt als de voortzetting van het op 12 mei
1814 opgeheven 14me Régiment de Curassiers.

Na de Napoleontische overheersing tot 1813 kreeg J.G. baron van Sytzama van Koning
Willem I de opdracht om een regiment cavalerie te formeren. Op 6 januari 1814 werd hij
commandant van het Regiment Zware Dragonders No 1, dat vervolgens op 9 januari 1814
officieel werd opgericht onder de naam Regiment Dragonders No 2.

In 1881 werd het 1e Regiment Huzaren ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen opgeheven,
waarbij het 4e Regiment Huzaren werd opgenummerd tot 1e Regiment Huzaren.

Naamgever: Baron Johannes Galenus van Sytzama (1767-1839)
Oprichting: 1 oktober 1951
Regimentsadjudant: Aooi B de Vogel
Website: www.sytzama.nl

Back To Top