Skip to content

Kranslegging VOOC op 27 februari 2021

Op 27 februari wordt traditiegetrouw door de Vereniging Onderofficieren Cavalerie een krans gelegd bij het monument ter nagedachtenis aan alle gevallen Cavaleristen. Normaal gesproken zou deze ceremonie worden gehouden voorafgaande aan onze algemene leden vergadering (ALV). Deze jaarvergadering zal in 2021 echter in ieder geval niet worden gehouden op 27 februari. Of en wanneer de ALV dit jaar zal worden gehouden is tot nu toe nog onzeker.

Een delegatie van het bestuur zal daarom op 27 februari 2021 om 14:00 uur namens de vereniging een krans leggen bij het monument op de Bernhardkazerne in Amersfoort. De  opgelegde COVID-19 bepalingen worden hierbij gehanteerd. Deze ceremonie zal naar verwachting tot 14:15 uur duren, waarna eenieder weer vertrekt. Op de kazerne zijn zowel het museum als de kantine en de eetzaal gesloten. Er zijn dus geen faciliteiten en er kan ook niemand worden ontvangen.

Leden en andere geïnteresseerden worden voor de ceremonie niet speciaal uitgenodigd. Maar niemand kan worden verboden om op eigen gelegenheid en op “gepaste afstand” aanwezig te zijn.

Back To Top