Skip to content

De Vereniging Onderofficieren Cavalerie (VOOC) is opgericht op de Bernhardkazerne te Amersfoort op 25 februari 1977.

In het verleden waren er al verenigingen van onderofficieren bij de verschillende regimenten. In de tijd van de paarden maar ook daarna waren de onderofficieren nogal sterk regiment-gebonden. Registratief werden zij bij één van de regimenten ingedeeld en droegen vanaf dat moment meestal met trots de kleuren van hun regiment. Wisselen van regiment of standplaats was dan ook niet zo populair.

Bij de officieren lag dat anders. Hier werd in het kader van carrière en bevordering regelmatig van regiment en/of standplaats veranderd. Al op 25 juli 1934 werd de (algemene) Vereniging Officieren Cavalerie (VOC) opgericht. Deze vereniging was niet regiment-gebonden.

Mede dankzij een initiatief van de toenmalige voorzitter van de VOC, de bgen b.d. Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland (1909-2005), kwam er een verandering. In de voormalige schietbioscoop op de Bernhardkazerne organiseerde hij in februari 1977 een bijeenkomst voor onderofficieren van alle regimenten. Resultaat van deze bijeenkomst was het opheffen van de bestaande verenigingen bij de verschillende regimenten. Tegelijkertijd werd de Vereniging Onderofficieren Cavalerie (VOOC) opgericht. Bgen. Beelaerts van Blokland zorgde daarbij ook voor een startkapitaal.

De Vereniging Onderofficieren Cavalerie is niet alleen een vereniging voor alle onderofficieren en oud-onderofficieren van het wapen der Cavalerie. Ook onderofficieren van andere wapens of dienstvakken die dienen of hebben gediend bij een Cavalerie-onderdeel kunnen zich aansluiten. Doelstelling van de VOOC is:

  • Het bevorderen van verbondenheid en kameraadschap tussen actief dienende- en oud onderofficieren van het  wapen der Cavalerie.
  • Het verbinden van actief dienende- en oud onderofficieren binnen de Cavalerie.
  • Het meewerken aan het in stand houden van de diverse tradities binnen de Cavalerie.
  • Het vertegenwoordigen van (oud) onderofficieren der Cavalerie binnen de landmacht.
  • Het bieden van hulp aan leden die daar behoefte aan hebben.

De vereniging streeft ernaar om viermaal per jaar een periodiek uit te brengen. Gevuld met artikelen die betrekking hebben op de Cavalerie. Dat kan van alles zijn. Mededelingen van het bestuur. Personele berichten over (nieuwe) leden, verhuizingen en andere mutaties. Een agenda met  herdenkingen en reünies. Verslagen over de diverse cavalerie eenheden en ontwikkelingen binnen de Cavalerie. De inbreng van onderdeel correspondenten wordt hierbij zeer gewaardeerd.

Meteen na de oprichting in 1977 groeide de vereniging binnen korte tijd naar een behoorlijk en Cavalerie-breed ledenbestand.  Ook bleef de groei er inzitten door opvang van jonge onderofficieren uit de opleiding. Al snel wist de vereniging zich een vaste plaats binnen ons wapen te verwerven. De voorzitter VOOC werd als lid opgenomen in de Wapen- en Traditieraad der Cavalerie en kon daar voortaan als onderofficier meedenken en meepraten.

De val van de Muur zorgde voor drastische veranderingen binnen de krijgsmacht. De dienstplicht werd afgeschaft. Er waren minder eenheden in Duitsland nodig. De krijgsmacht werd gereorganiseerd en er werd sterk bezuinigd. Ook de Cavalerie moest eenheden opheffen. Het ledenbestand liep terug. Deels door het ouder worden en wegvallen van de leden en deels omdat er maar weinig onderofficieren bijkomen in het huidige beroepsleger.

Maar ondanks alle veranderingen en vooral bezuinigingen heeft de VOOC nog altijd een vaste waarde binnen ons wapen kunnen behouden en blijft deze zich manifesteren als een spreekbuis voor alle Cavalerie onderofficieren.

Back To Top