Skip to content

Een stille held

Garrelt van Borssum Buisman, Cavalerist ,Geheim agent en verzetsman, was een man met een opmerkelijke levensverhaal. Dit verhaal wordt door de schrijver Chris de Bouter in het boek de Stille held verteld.

Chris de Bouter, was zelf cavalerist die zijn dienstplicht als pelo-tonscommandant bij een tankbataljon heeft vervuld. Hij verteld het overhaal van Buisman op een makkelijk te lezen wijze.

Met dit boek is weer een bladzijde toegevoegd aan de verhalen van Nederlanders die zich niet neergelegd hebben bij de Duitse bezetting maar in verzet gingen. Door omstandigheden ge-dwongen werd Buisman Engelandvaarder. Aangekomen in En-geland is Buisman via bureau inlichtingen teruggekeerd naar Nederland. Daar heeft hij steun verleend aan het verzet en in-lichtingen doorgegeven aan Londen. In het geval van Buisman kwam daar nog bij dat hij gevangen genomen werd door de Duitsers, ter dood veroordeeld, maar weer wist te ontsnappen.

Na de oorlog werd Buisman voor zijn daden benoemd tot ridder MWO. Hij trad weer in dienst als cavalerist en werkzaam bij de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdienst. Garrelt van Borssum Buisman heeft als Kolonel der Cava-lerie in 1972 de dienst verlaten.

In de tekst van het boek is een zekere militaire schrijfstijl te herkennen in het opsommen van de feite-lijkheden. Dit is echter niet storend en draagt bij tot een duidelijk chronologisch verhaal.

Naast het leven van Borssum Buisman geeft het boek ook een inzage in de wereld van de inlichtingendienst. Met name van Nederland van tijdens en na de tweede wereld oorlog. Veder wordt duidelijk de werkwijze van bureau inlichtingen en SOE beschreven en de moeilijkheden die ondervonden werden bij het inzetten van agenten. Hierdoor is het boek interessant voor een breder publiek dan alleen cavaleristen.

Gezien het werk en de aard van de persoon Borssum Buisman is de titel een stille held een beetje misplaatst. Een stille krij-ger zou beter op zijn plaats zijn. Het boek is zeker een aanra-der mede door de foto’s en illustraties die het boek bevat.

Een stille held Garrelt van Borssum Buisman meer dan een verzetsman Is uit-gegeven door Uitgeverij Walburg Pers, Zutphen ISBN 9789462494725 255 blz met foto’s kaarten en bijlagen en kost 24,99.

Back To Top