Skip to content

Contactgegevens

Adres

Secretariaat VOOC

Postbus volgt

E-mail

Bestuursleden

Aooi Corne Boessen

RHB/4e Regiment

Aooi bd Gerard Enkelaar

RHPA/3e Regiment

Aooi bd Ad Kroeseklaas

RHPO/2e Regiment

Aooi bd Jan Pol

RHvB/4e Regiment

Wmr1 bd Paul van de Merwe

RHvB/4e Regiment

Aooi Pascal van den Baard

RHvB/4e Regiment

Owi Martijn Sijmons

RHvB/4e Regiment

Aooi Peter van Iren

RHvS/1e Regiment

Statuten en Huishoudelijk reglement

Lid worden

"*" geeft vereiste velden aan

DD dash MM dash JJJJ
Ik ben...*
DD dash MM dash JJJJ
Ik verklaar hierbij dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben*
Toestemmingsverklaring volgens wet van 25 mei 2018 “Algemene Verordening Gegevensbescherming ”

De door U aangeleverde gegevens worden gebruikt voor het bijhouden van de leden- en financiële administratie, door zowel de Secretaris als de Penningmeester. Na de 1e betaling van Uw jaarlijkse bijdrage worden ook doorlopend Uw bankrekeningnummer en betalingsgegevens bijgehouden in deze administratie. De adres- en email gegevens worden gebruikt voor het toezenden van onder andere het Mededelingenblad en een verjaardagskaart. En voor periodieke informatie over activiteiten van de Vereniging, dan wel om met U te kunnen communiceren om zo het functioneren van de Vereniging te kunnen waarborgen. Gegevens uit de ledenadministratie worden niet ter beschikking gesteld aan partijen buiten de Vereniging. U kunt te allen tijde de over U geregistreerde gegevens opvragen en een verzoek tot wijziging indienen bij de Secretaris. Een en ander geschiedt volgens het door de Vereniging opgestelde “Protocol met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”. U verklaart deze toestemmingsverklaring te hebben gelezen en te accepteren. Ook verleent U met het plaatsen van Uw handtekening aan de Vereniging Onderofficieren Cavalerie toestemming om Uw gegevens te mogen beheren. Na verwerking van deze gegevens wordt desgewenst een kopie van het door U getekende formulier per mail (post) aan U toegezonden.

Back To Top