Skip to content

Bestuursvergadering 20 november 2020

Afgelopen vrijdag 20 november heeft het bestuur van de VOOC weer een vergadering gehouden. In het centraal gelegen Amersfoort waren we met 6 bestuursleden fysiek aanwezig. Eén bestuurslid sloot aan via een videoverbinding. Omdat we elkaar al een tijd niet gesproken hadden, werd het een lange zit van ruim vier (!) uur vergaderen. Afgesproken is dat we ook in 2021 minimaal elke twee maanden bij elkaar zullen komen.  Zo kunnen we ervoor zorgen dat de vereniging goed vertegenwoordigd blijft en we in deze lastige periode snel kunnen reageren op wisselende omstandigheden. De volgende bestuursvergadering staat  gepland voor 7 januari 2021.

Corona

Corona heeft ook een behoorlijke invloed op onze vereniging. Zo is ons jaarlijks uitje geannuleerd en hebben we al een bestuursvergadering moeten verplaatsen. Ook is er uitgebreid gesproken over de Algemene Ledenvergadering van 2021. Is het wel verantwoord/wenselijk om deze door te laten gaan onder de huidige omstandigheden? Hoe zal het er in februari 2021 uitzien? Kunnen we onze leden het fijne uitje ontzeggen waar ze al lang naar uitkijken? Op dit moment onderzoeken we als bestuur de mogelijkheid om geen fysieke Algemene Ledenvergadering te houden, maar de leden toch in staat te stellen om hun inbreng te geven. Meer informatie hierover volgt begin 2021 via een brief naar alle leden.

Oprichting Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia

Toevallig of niet maar onze secretaris had de vergadering gepland op dezelfde dag dat het nieuwe regiment werd opgericht. Het bestuur heeft deze gebeurtenis via YouTube “live” kunnen bijwonen. Met een gevoel van nostalgie en verbondenheid met de tradities van de oude regimenten werd deze unieke gebeurtenis aandachtig door ons gevolgd. We zijn enthousiast en trots op ons nieuwe regiment en de duidelijke verbondenheid met ons Koningshuis.

Back To Top