Skip to content

Datum Reünie 103 Verkenningsbataljon gewijzigd

Gelet op de nog steeds van kracht zijnde maatregelen van het kabinet om het Covid-19 virus te bestrijden, heeft de werkgroep ‘Reünie 103 Verkenningsbataljon RHB’ besloten de datum van de geplande reünie in 2021 te wijzigen. De planning en uitvoering van het vaccinatieprogramma in Nederland is van dien aard, dat het onwaarschijnlijk is dat de vrijheid tot het houden van (grootschalige) evenementen op openbare terreinen op korte termijn zal worden verruimd. Onder de gegeven omstandigheden is het organiseren van een reünie waar naar schatting tussen de 500 en 1000 (oud) cavaleristen aan deelnemen, niet mogelijk. De conclusie is dat de zekerheid van een uitsteldatum die ligt in het huidige kalenderjaar, ook weer kan leiden tot een volgende afgelasting. Die onzekerheid wil de werkgroep niet (weer) basis laten zijn voor een volgende planningsdatum. Er wordt nu vastgehouden aan een planningsdatum voor 2022. Hierbij moet tevens rekening worden gehouden met de geplande grootschalige verbouwing van de Bernhardkazerne, die dat jaar aanvangt. Zo nodig zal gezocht worden naar een alternatieve locatie die zoveel mogelijk recht doet aan het verleden van het Trakehnerbataljon. De deelnemers zullen door middel van een Nieuwsbrief en via de website van het Regiment Huzaren van Boreel op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.

Back To Top